...Specializing in keepsake party hats and gifts

Pastel Birthday Boy Bib

Birthday bib for the Birthday Boy! White and Blue Happy Birthday with stars. Will match all pastel blue party hats.

$20.00

Pastel Blue Birthday Bib